Arkitektritat prefab

Att bygga sitt unika, arkitektritade hus tillsammans med ett företag som erbjuder prefab har många fördelar och i princip inga nackdelar. Här är det avgörande att hitta ett företag som verkligen kan skapa unika hus och inte anpassar husen för att bättre passa i sin produktionsanläggning. Sveriges ledande arkitekter vänder sig idag i allt högre grad till prefab företag för att kunna skapa och uppföra de unika hus man ritat. Prefab tillsammans med ett företag i premium-segmentet innebär alla fördelar i en trygg och säker produktion och all flexibilitet som ett lösvirkeshus innebär.

Prefab innebär att delarna till huset tillverkas i en torr och varm miljö för att sedan med precision kunna uppföras snabbt på byggplatsen.

Att använda förtillverkade byggnadselement har i Sverige en lång tradition som går tillbaka till 1600-talet, drottning Kristina lär ha uppfört ett av sina jaktslott med förtillverkade byggnadsdelar. På 1800-talet konstruerade Arkitekten major Fredrik Blom flyttbara hus. Dessa hus bestod av en pappklädd regelstomme med den yttre beklädnaden av vertikala brädor och den inre horisontell beklädd. Byggelementen fogades tillsammans på byggplatsen tillsammans med golv och tak samt mycket av den invändiga stommen som var förberedd. Hans majestät Konungen lät uppföra ett hus i Rosendal 1820 efter dessa principer. Tillverkning av en timmerhusstomme har alltid förekommit på det här sättet, hus som var förbereda i till exempel Småland för att monteras på Öland eller på västkusten.

Det moderna svenska trähusbyggandet med prefabricerade element började först på 1920-talet i större skala när några sågverk tog upp småhusbyggandet. Dessa sågverk tillverkade och sålde förberett byggnadselement efter ritningar som man tillhandahöll. In på 1930-talet fanns det flera fabriker som färdigställde trähuselement till försäljning. Försäljningen ökade när man började införa de så kallade egnahemslånen, dessa var fram till 1940-talet främst avsedda till landsbygdens folk. Dessa lån gjorde det möjligt även för familjer med en blygsammare inkomst att bygga ett eget hus. Dessa lån bidrog till ökningen av tillverkningen inför den kommande efterkrigstiden som blev en exportrush till flera av Europas länder vars bebyggelse var raserad.

Fram till slutet av 1950 var avsättningen god, då råvarupriserna steg samt löner och andra omkostnader. Inför 1960 talet engagerade sig kommuner och större byggföretag i gruppbyggande av småhus. Det kom andra bättre material i stället för olika spån i väggar och trossbotten, glasull och stenull började användas. Som invändig beklädnad började man använda olika träskivor eller gipsskivor. Trähusen började tillverkas i moduler med förinstalerade eldragningar samt vatten och avlopp för att minska byggtider.

Idag erbjuder några aktörer en helt flexibel produktion. En av de främsta är Willa Nordic som är ett av de företag som är helt specialiserat på att skapar unika, arkitektritade "lösvirkeshus". Att samarbeta med ett företag som Willa Nordic ger hela tryggheten som tillverkningen i en varm och torr miljö innebär och hela friheten som ett unikt arkitektritat lösvirkeshus har. Husen på ARKITEKTRITADE HUS är några av Sveriges mest omtalade privatbostäder. Arkitektritade high-end hem, premiumhus med premium material i allt från glaspartier, skjutpartier, dörrar och fönster. Nya energieffektiva material och lösningar gör att de glaspartier som många moderna hus har kan generera energi, en utveckling där Schüco är ett världsledande premium tillverkare av produkter till arkitektritade, high-end hem.