Funktionalism för en ny tid

Arkitekter runt om i världen började under 1920-talet använda helt nya formspråk.

Man förkastade därmed helt traditionellt arkitekturtänkande och de historiska stilarna. Hus skulle enligt de funktionalistiska doktrinerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med klassiska förebilder ansågs förlegat. De nya husen fick släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc). Funkisstilen med sina funkishus var född.


"HUS MED ATTITYD" skapar av arkitekt Nils Nordkvist är ett typiskt exempel på modern arkitektur med rötter i funktionalismens idéer. Foto: Göran Uhlin

Detta fantastiska arkitektritade lösvirkeshus spar av arkitekt John Robert Nilsson Arkitektkontor är ännu ett typiskt exempel på modern arkitektur med rötter i funktionalismens idéer. Ny teknik för energisnåla glaspartier och glasväggar gör att man kan skapa fantastiska miljöer.  Glasväggen, dörrar och fönster kommer från premiumtillverkaren Schüco som är en ledande aktör för unika lösningar i arkitektritade lösvirkeshus. Läs mer om Schücos lösningar här...

En arbetsmetod

Funktionalisterna själva betraktade inte funktionalismen som en ny stil utan som en arbetsmetod: funkishusen skulle formas genom teknisk och funktionell analys utan estetiska överväganden. Det ändamålsenliga var också "det sköna". Om funktionalismens skönhetsvärden skrev Åhrén 1926: Den är tillbakadragen, opersonlig och har [...] mycket litet av yttre kännetecken gemensamma med den fria konsten. Den är bäst när man inte alls tar notis om den.

Funktionalismen i Sverige

I Sverige började de nya strömningarna uppmärksammas i mitten av 1920-talet. Den som först introducerade idéerna var Uno Åhrén som hade imponerats av Le Corbusiers paviljong Esprit Nouveau från världsutställningen i Paris år 1925. Åhrén skrev flera positiva artiklar om den nya arkitekturen och han kom att bli rörelsens främste ideolog i Sverige. Åhrén medverkade också vid Stockholmsutställningen 1930, ett arrangemang som brukar betraktas som funktionalismens genombrott i Sverige. Chefsarkitekt var Erik Gunnar Asplund och han utformade lätta transparenta utställningspaviljonger i funkisstil.

1928 ritade Sven Markelius tillsammans med Uno Åhrén kårhuset vid Tekniska Högskolan i Stockholm, vilken var den första större offentliga funktionalistiska byggnaden i Sverige. Han var också arkitekten bakom Helsingborgs konserthus som stod färdigt 1932. Skandinavien fick sina första funkishus vid denna tid.


Parkhöjden i Göteborg är ett område som Willa Nordic skapat tillsammans med arkitekt Stefan Rupert. Mycket av inspirationen kommer från funktionalismen i modern tappning. Läs mer...

Radikala arkitekter

I Sverige fanns även en mera radikal grupp bestående av arkitekterna Sven Markelius, Uno Åhrén, Gunnar Asplund, Eskil Sundahl, Wolter Gahn och konsthistorikern Gregor Paulsson som betraktade funktionalism inte bara som ett arkitektoniskt uttrycksmedel utan även som en livsstil. Sina radikala idéer publicerade de 1931 i debattboken “acceptera“.

Willa Nordic och funktionalismen

Idag är funktionalismen ett bredare begrepp och man talar ofta om nyfunkishus. Många av Willa Nordics arkitekter ritar hus med funktionalismens idéer som grund kombinerat med modern teknik och ny, djärv design. Dessa funkishus och nyfunkishus finns i Willa Nordics stilgrupper MODERNT och BASIC. Några av de främsta arkitekterna inom dessa stilgrupper är Stefan Rupert, Nils Nordkvist, Lars Carlsson,  Klas Sjöstrand och Patrik Windisch. Det populära kollektionshuset ONV Bolig från Willa Nordic som ritats av arkitekt Søren Rasmussen hämtar sin filosofi från funktionalismens enkelhet och anpassning till den moderna människans behov.

Willa Nordic har många hus inspirerade av funktionalismen, dessa hus finns i stilgrupperna:
 MODERNT och BASIC.

Några av Sveriges främsta arkitekterna inom dessa stilgrupper är
Stefan Rupert
Nils Nordkvist
Patrik Windisch
Søren Rasmussen
Lars Carlsson
Klas Sjöstrand


Stockholmsutställningen 1930, invigning 17 maj
1930, pressfoto.


Klassiskt funkishus på Ängbyhöjden i Södra
Ängby. Foto: Stockholms stadsmuseum


Modernt hus från Willa Nordic ritat med funktionen
som utgångspunkt av arkitekt Nils Nordkvist
.Ett klassiskt funkishus från Willa Nordic byggt i det
k-märkta funkishusområdet Södra Ängby, Bromma.


Läs om familjen Turos som byggde ett funkis-
inspirerat hus med Willa Nordic.
Huset är ritat av Stefan Rupert
.


Akitekt Søren Rasmussen har skapat kollektions-
huset ONV Bolig från Willa Nordic.


Arkitekt Lars Carlsson har skapat Black & White
från Willa Nordic.

 

Några tongivande svenska arkitekter: